Korzyści DATAframe

Product benefit icon
Szybka i pewna Analiza danych
Product benefit icon
Przejrzyste sprawozdania i raporty
Product benefit icon
Wiele sposobów prezentacji raportów
Product benefit icon
Prosta integracja z programami CRM i ERP
Product benefit icon
Monitorowanie wskaźników przedsiębiorstwa
Product benefit icon
Mobilny dostęp do danych

Szybka i pewna analiza danych

Service image

DATAframe jest wydajnym rozwiązaniem kompleksowym do sporządzania statystyk, ewaluacji i sprawozdań, bazującym na centralnej, zorientowanej obiektowo bazie danych Data Warehouse 32-Bit Client-Server.

Dzięki przejrzystej strukturze danych, DATAframe oferuje wszystkie niezbędne warunki w celu sporządzania logicznych i inteligentnych raportów. Dane są automatycznie aktualizowane na podstawie najróżniejszych źródeł.

Przejrzyste sprawozdania i raporty

Service image

Dzięki sortowaniu danych przedsiębiorstwa według różnych kryteriów, kombinacji okresów, regionów sprzedaży, możliwe jest sporządzanie różnych analiz.

DATAframe oferuje ponadto dodatkowe formy analizy, które mogą być dowolnie definiowane przez użytkownika. Funkcja sygnalizatora natychmiast wskazuje przekroczenie wartości progowych.

Wiele sposobów prezentacji raportów

Service image

Funkcja raportowania jest wsparciem w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem na wszystkich płaszczyznach.

DATAframe powoduje, iż ekonomiczne podstawy współpracy z klientami i partnerami biznesowymi stają się bardziej przejrzyste. W celu pozyskania jak najbardziej precyzyjnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, udostępniamy możliwość zobrazowania analiz i zestawień w różnorodny sposób – od czystych kalkulacji, aż po graficzne prezentacje.

Prosta integracja z programami CRM i ERP

Service image

Moduły ERPframe, DOCUframe, DATAframe i FIBUframe bazują na zintegrowanym, homogenicznym rozwiązaniu systemowym.

Dane z DOCUframe i ERPframe można w szybki sposób wczytać do DATAframe i poddać je dalszej edycji. Oferujemy rozmaite możliwości prezentowania informacji, dzięki czemu staja się one bardziej przejrzyste. Oprogramowanie Business Intelligence pozwala na pozyskiwanie danych również z systemów zewnętrznych.

Monitorowanie wskaźników przedsiębiorstwa

Service image

Za pomocą interfejsów, sprawozdania z DATAframe zostaną wyeksportowane bezpośrednio do Excela, PDF lub HTML, w celu ich dalszej edycji.

Udostępniamy możliwości zebrania raportów w jedną całość i dostarczenia ich bezpośrednio do odbiorcy. Państwo zaoszczędzą w ten sposób zasoby oraz zwiększą wydajność procesów raportowania. Istnieje również możliwość automatycznego sporządzania i eksportowania raportów w określonym czasie lub w zdefiniowanych odstępach czasu. W tych czynnościach wsparciem dla Państwa będzie zarządzanie Workflow modułu DOCUframe.

Mobilny dostęp do danych

Service image

Program zapewnia dostęp do danych na urządzeniach mobilnych.

Dzięki czemu masz firmę pod kontrolę niemalże w każdym miejscu na Ziemi. Dodatkowo funkcja alertów pozwala na automatyczne informowanie nas w momencie, gdy którykolwiek ze wskaźników przekroczy dopuszczalne normy. Poprzez tak rozbudowaną automatyzacje możemy w znacznym stopniu ograniczyć koszty oraz zoptymalizować kluczowe procesy w firmie.
Product icon
Ewaluacje i statystyki!
Przy pomocy DATAframe® mogą Państwo w prosty sposób ekstrahować dane z systemów ERP lub innych aplikacji i przenosić je do DATA Warehouse. Proces ten przebiega automatycznie w tle. W obszarze kontrolingu lub obsługi klienta, aktualny stan analizowany jest np. na podstawie obrotów, liczby odwiedzjących lub sprzedaży i porównywany z rokiem ubiegłym. Istnieje również możliwość ewaluacji zakresu własnej działalności użytkowników.
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej