Mam nadzieje, że wpis jest dla Ciebie wartościowy.

Chcesz porozmawiać z ekspertem? Kliknij tutaj!

Post image

Od kilku lat aplikacje mobilne notują systematyczne wzrosty. W 2020 wzrost ten był dodatkowo napędzany wprowadzonymi środkami ostrożności i przymusowym przeniesieniem wielu aspektów życia codziennego do sieci. Porównując dane rok do roku największe sukcesy odnotowały aplikacje Food Delivery – wzrost o 105%, rozwiązania zwiększające produktywność – wzrost o 35%, Health and Fitnes – wzrost o 30% oraz aplikacje fintech – wzrost 11-13%.

Przeciętny użytkownik smartfona korzysta z około 10 aplikacji dziennie i 30 miesięcznie. Aplikacjom mobilnym poświęcamy średnio 90% czasu, podczas którego korzystamy z telefonu. Jeśli korzystalibyśmy z smartfonów godzinę dziennie, to każdej aplikacji poświęcilibyśmy trochę ponad 5 minut.

Czy to dużo? Jak najbardziej! Ponieważ często korzystamy z wielu aplikacji jednocześnie i rzadko nasz czas poświęcony urządzeniom mobilnym ogranicza się do jednej godziny.

Rodzaje aplikacji mobilnych

Podział ze względu na kategorię

Cały rynek aplikacji mobilnych możemy podzielić na kilka kategorii. Najpopularniejszym i jednocześnie najbliższym większości użytkowników jest podział zgodny z kategoriami, które są prezentowane np. w Sklepie Play czy App Store.

Podział ze względu na technologię

Bardziej złożonym podziałem jest podział ze względu na zastosowaną technologię i przeznaczenie aplikacji. Wyróżniamy:

  • Aplikacje natywne
  • Aplikacje cross-platformowe
  • Aplikacje hybrydowe
    Więcej o rodzajach i kosztach stworzenia aplikacji mobilnych możesz przeczytać tutaj

Od czego zacząć?

Pomysł

Tworzenie aplikacji mobilnej

Najważniejszy jest pomysł, jednak nawet jeśli mamy najlepszy pomysł przed rozpoczęciem jego realizacji musimy sprawdzić grupę potencjalnych klientów. Dlatego jeszcze przed przystąpieniem do szukania wykonawcy warto przeprowadzić badania i rozmowy z klientem docelowym. Finalnie powinniśmy otrzymać informacje, o tym:

Czy jest zapotrzebowanie na nasz produkt?

Stworzenie aplikacji wiąże się z stosunkowo wysokim nakładem finansowym, dlatego aby nie przepalić naszego budżetu warto określić czy nasza aplikacja ma szansę na rynku i czy po wydaniu będzie generować określone przychody.

Jakie są oczekiwania przyszłych klientów?

Nasze oczekiwania co do aplikacji nie zawsze muszą pokrywać się z rzeczywistymi oczekiwaniami grupy docelowej.

Jak duża jest nasza grupa docelowa i z jakich urządzeń korzysta?

Informacja o tym czy nasi klienci korzystają z smartfonów, smartwatchy czy tabletów pozwoli na wybór optymalnej technologii dla naszego projektu aplikacji. Dodatkowo wielkość grupy docelowej zapewni nam skalowalność przyszłego projektu.

Czy na rynku działa już podobne rozwiązanie?

Badanie rynku, konkurencji stanowi dla nas bezcenne źródło informacji.

Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel. Powinien on być zdefiniowany w sposób jak najbardziej mierzalny. Do tego celu możemy wykorzystać koncepcje SMART. Cel powinien być:

Skonkretyzowany – nie pozwalajmy sobie na pozostawienie niedomówień, w przyszłości to właśnie one będą stanowić jedno z większych wyzwań.
Mierzalny – nasz cel powinniśmy móc wyrazić liczbowo np. w pierwszym roku działania, aplikacja powinna wygenerować przychód w wysokości X zł lub aplikacja w 1Q po wdrożeniu powinna ograniczyć/usprawnić/przyśpieszyć pracę zespołu o X%.
Osiągalny – nasz cel powinien być możliwy do zrealizowania. Jeśli postawimy sobie zbyt ambitne, wygórowane i nierealistyczne cele szybko się poddamy. Jeden duży cel warto rozbić na mniejsze, których realizacja będzie nas dodatkowo napędzać do dalszego działania.
Istotny – cel powinien być dla nas ważny i nieść ze sobą określoną wartość. Bez tego, podobnie jak w przypadku zbyt ambitnego celu – nie będziemy mieli motywacji do działania.
Określony w czasie – nasz powinien mieć dokładnie zdefiniowane ramy czasowe. W przypadku projektów IT można do tego wykorzystać plan projektu, w którym jasno określamy interwały czasowe, w których zawrzemy poszczególne etapy.

Tworzymy aplikacje i oprogramowanie szyte na miarę nagradzane na światowych rynkach

  • Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem, aby bez żadnych zobowiązań skonsultować realizacje swojego pomysłu na aplikacje bądź oprogramowanie lub gdy potrzebujesz dowiedzieć się ile środków potrzebujesz na realizacje swojego pomysłu.

Scenariusze

Jeśli nie jesteśmy programistami i nie będziemy sami pisać aplikacji warto spisać wszystkie funkcjonalności, które powinny znaleźć się w aplikacji oraz zdefiniować jak najwięcej przypadków użycia. Przypadki te opisuje się z punktu widzenia użytkownika, najlepiej w formie krótkich historyjek. Na tym etapie musimy wcielić się w ludzi, do których będzie skierowana nasza aplikacja.

Proces tworzenia aplikacji

Dlaczego warto spisać przypadki użycia, a nie tylko same funkcjonalności? Otóż oddając swój projekt w ręce UI/UX designera i programistów unikniemy wielu niedomówień, a co za tym idzie zminimalizujemy nakład pracy. Im więcej opisów, tym łatwiej jest zwizualizować pomysł.

Wybór dostawcy

Jednym z najtrudniejszych etapów jest wybór dostawcy. Jeśli nie mamy zaufanej firmy, będziemy musieli przejść przez często ciężki proces wyboru dostawcy. Każdy softwarehouse do którego wyślemy zapytanie o ofertę, uwzględni w niej inne aspekty. Aby móc w przejrzysty sposób porównać otrzymane oferty warto w zapytaniu lub rozmowach wyszczególnić punkty, które powinny znaleźć się w ofercie.

Pomysł na aplikację mobilną Android i iOS

Co powinno się znaleźć w ofercie dedykowanego rozwiązania?

Kompetencje dostawcy

Warto, aby każdy dostawca wykazał się swoim doświadczeniem. Mogą to byś referencje od klientów, dla których wykonywał podobne projekty jak również pokazanie konkretnych umiejętności osób w zespole np. wykazanie, że programiści z teamu mają doświadczenie jako architekci oprogramowania, stosują metody zwiększające jakość i bezpieczeństwo danych tworzonych aplikacji, etc.

Opis przebiegu projektu

Jeśli chcemy mieć wpływ na finalny produkt warto wybrać takiego dostawcę, który w swojej pracy wykorzystuje zwinne metody tworzenia oprogramowania. W praktyce takie podejście pozwala na bieżąco wprowadzać poprawki, zmiany i od razu wdrażać nowe pomysły. Wykorzystując podejście Agile klient systematycznie otrzymuje do wglądu gotowe części aplikacji.

Koncepcja techniczna

W ofercie wykonawca powinien zawrzeć krótką koncepcje techniczną. W tym punkcie powinny zostać wyszczególnione narzędzia i technologie zaproponowane przez softwarehouse, krótki opis architektury, sposób implementacji, bezpieczeństwo aplikacji, sposób prowadzenia dokumentacji, testów etc. Jeśli nie posiadamy wiedzy technicznej punk ten możemy skonsultować z niezależnym programistą.

Dokładna wycena

Najważniejszy punkt całej oferty. Zwróć szczególną uwagę na to, czego brakuje w otrzymanej ofercie. Dostawcy tworząc wyceny często ukrywają koszty nie wspominając o licencjach systemów trzecich, kosztach utrzymania systemu i serwerów zewnętrznych, kosztach webowego backendu aplikacji czy tworząc pozorne oszczędności na testach (co ma ogromy wpływ na jakość finalnego produktu) lub dokumentacji aplikacji.

Pamiętaj! W przypadku gdy otrzymana oferta jest zbyt ogólna, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią się dodatkowe koszty po podpisaniu umowy. Jeśli nie zapytasz, wielu dostawców Cię o nich nie poinformuje.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie moga być koszty aplikacji mobilnej, to zapoznaj się z naszym artykułem Ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej?

Zaczynamy!

Po wybraniu dostawcy przychodzi w końcu upragniony moment, w którym zaczynamy wizualizacje naszego pomysłu. Na tym etapie najważniejszy jest dokładny plan projektu. Każdej z osób zostają przydzielone role. Role biznesowe takie jak sponsor, analityk, administrator czy doradca biznesowy zazwyczaj są po stronie klienta. Zaś role techniczne, m.in. developer, tester, team leader znajdują się po stronie dostawcy (softwarehous’u).

W projektach rzadko obsadza się wszystkie role. Ilość osób w projekcie warunkowana jest wielkością i złożonością projektu. Dodatkowo jedna osoba może mieć przydzieloną więcej niż jedną funkcję. Należy pamiętać, aby każdy znał zakres swoich obowiązków.

Wizualizacja aplikacji mobilnej

W zwinnym tworzeniu aplikacji mobilnych projekt graficzny i wyszczególnienie wszystkich ekranów aplikacji jest pierwszym etapem tworzenia namacalnej aplikacji. Wszystkie poprzednie kroki skupiały się głównie na spisaniu założeń i funkcjonalności oraz wybraniu optymalnych narzędzi.

Proces projektowania aplikacji mobilnej

Projekt graficzny aplikacji mobilnej jest jednym z najważniejszych punktów w całym procesie budowania rozwiązania. To co zaprojektują graficy, będzie wizytówką naszej aplikacji. Warto, aby był on funkcjonalny, intuicyjny, czytelny i przyjemny w odbiorze.

Programowanie i testy

Kolejnym krokiem w tworzeniu naszej aplikacji jest programowanie. Korzystając z metod zwinnego programowania proces ten jest podzielony na małe części (sprinty), a po każdym sprincie dostarczana jest nowa, działająca i rozbudowana o kolejne funkcjonalności aplikacja.

Taką już działającą aplikację mobilną każdorazowo „przeklikują” testerzy. W idealnej sytuacji testerzy nie powinni znać aplikacji. Dzięki temu wcielają się oni w przyszłych użytkowników. Wszystkie błędy wyłapane na etapie testowania są niezwłocznie poprawiane.

W wielu firmach IT prócz klasycznych testów jednostkowych i automatycznych wykorzystywany jest również Code Review, czyli praktyka która ma na celu sprawdzenie poprawności i czytelności kodu przez niezależnego programistę. Takie zabiegi znacznie zwiększają jakość powstającej aplikacji.

Ten etap tworzenia aplikacji możemy powtarzać do czasu otrzymania finalnej wersji naszej aplikacji.

Wydanie aplikacji

Nasza aplikacja jest już gotowa do wydania! Możemy udostępnić ją w Sklepie Play i App Store, jednak zanim to się stanie musi ona przejść jeszcze skomplikowaną weryfikację.

Dla aplikacji Android weryfikowane są np. sposoby zbierania pozwoleń (wykorzystanie kamery telefonu, dostęp do plików, etc.), metody weryfikacji, dopasowanie treści do wieku, itp. Jeśli nasz produkt nie przejdzie pozytywnej weryfikacji, konieczne będzie wprowadzenie określonych zmian, np. rozszerzenie opisów z wyjaśnieniem, dlaczego aplikacja wymaga dostępu do wyżej wymienionych danych.

Masz pomysł na aplikację mobilną?

Publikując rozwiązanie dla użytkowników systemów iOS wymagania jakie musi spełnić aplikacja przed opublikowaniem jej w App Store są w praktyce zbliżone do wymagań Sklepu Play jednak weryfikacja przebiega w znacznie bardziej rygorystyczny sposób.

Marketing aplikacji mobilnej

Choć wszyscy dobrze wiemy, że wysokiej jakości produkt obroni się sam, to bez odpowiednio zaplanowanych akcji marketingowych nigdy nie trafi do naszej grupy użytkowników i dołączy do otchłani sklepów wraz z innymi niewidocznymi aplikacjami.

Wszystkie akcje marketingowe powinny zostać zaplanowane z wyprzedzeniem. Istotne jest aby pierwsze informacje o nadchodzącym rozwiązaniu pojawiły się jeszcze przed wydaniem naszego produktu. Jest to idealny moment na przekazanie sporej dawki informacji na temat naszego pomysłu, rozwiązania i korzyści z niego płynących.

Im więcej "punktów styku" nawiążemy z osobami, do których chcemy dotrzeć z produktem, tym mamy większe szanse na sukces całego projektu.

Masz pomysł na aplikację mobilną?

Masz pomysł na ciekawą aplikację? Nie wiesz od czego rozpocząć analizę rynku i dalsze prace? Chcesz wiedzieć czy Twój pomysł ma szansę na sukces? Nie czekaj, aż ktoś inny go zrealizuje!

Tworzymy aplikacje i oprogramowanie szyte na miarę nagradzane na światowych rynkach

  • Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem, aby bez żadnych zobowiązań skonsultować realizacje swojego pomysłu na aplikacje bądź oprogramowanie lub gdy potrzebujesz dowiedzieć się ile środków potrzebujesz na realizacje swojego pomysłu.

Porozmawiaj z ekspertem

We have been creating dedicated business applications for 30 years.

Talk to an expert.

Find out what your company can gain thanks to process automation - using modern sewn tailor-made software designed to meet the individual needs of your company.
During the 15-minute free consultation:
  • We are happy to hear about your challenges and ideas in which the automation and digitization of your company can help.
  • We will propose possible solutions and discuss what benefits they can bring to your company.
  • You will learn how to efficiently and without problems implement IT systems in your company and how to avoid the most common implementation errors by cooperating with a selected software vendor.
GSD logo
Answer us about your challenges.
Our expert will contact you as soon as possible. The response time is typically 15 minutes.
Photo not found.
We are happy to discuss your individual requirements and needs - free of charge and without obligation
Call us at:
+48 534 364 515