Korzyści ERPframe

Product benefit icon
Zarządzanie gospodarką towarową / magazynem
Product benefit icon
Zaawansowany moduł produkcyjny
Product benefit icon
Zarządzanie zakupami i sprzedażą
Product benefit icon
Wyeliminowanie „wąskich gardeł” i obniżanie kosztów
Product benefit icon
Planowanie zasobów

Zarządzanie gospodarką towarową

Service image
Gospodarka magazynowa w ERPframe to całościowe i zintegrowane prowadzenie wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej.
Wspomaga sprzedaż i zaopatrzenie, usprawnia procesy wystawiania dokumentów obrotu towarowego a także umożliwia prowadzenie ewidencji stanów magazynowych wg partii (numer seryjny, kod EAN, termin ważności). Ponadto wspomaga tworzenie i rozliczanie inwentaryzacji.

Zaawansowany moduł produkcyjny

Service image
ERPframe oferuje dopracowany system planowania i sterowania produkcją.
Moduł produkcyjny spełnia wymagania dla każdego rodzaju produkcji czy to jednostkowej, małoseryjnej lub seryjnej czy też wariantowej. Planowanie produkcji odbywa się na podstawie zlecenia lub też na podstawie aktualnego zapotrzebowania. W oparciu o podane parametry system określa również optymalną wielkość partii produkcyjnej do wykonania. Na podstawie terminu zapotrzebowania na dany produkt system oblicza najpóźniejszy możliwy termin rozpoczęcia produkcji pozwalający na terminowe zakończenie produkcji.

Zarządzanie zakupami i sprzedażą

Service image
System ERP wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy zakupowe.
Pozwala na tworzenie zapytań, kontrolowanie zamówień od dostawców, automatyczne generowanie dokumentów, kontrolę cen oraz terminów dostawy. Funkcja automatycznej propozycji zamówienia pozwala na tworzenie zamówień na podstawie informacji o zapasach magazynowych, otrzymanych zleceń lub zapotrzebowania na produkcji. W zakresie sprzedaży system wspomaga obsługę i usprawnia wszystkie procesy sprzedażowe. Wspiera przyjmowanie zamówień, tworzenie faktur sprzedaży w różnych walutach, określanie warunków handlowych, kalkulację cen, rabatów oraz bonusów. Pozwala na tworzenie cenników, akcji promocyjnych, kontroluje terminowość należności i zobowiązań.

Wyeliminowanie wąskich gardeł i obniżenie kosztów

Service image
Postęp wykonania bieżących zleceń produkcyjnych przedstawiony jest za pomocą przejrzystej i dającej się dopasować do potrzeb klienta tablicy planowania.
Na tym etapie zlecenia w dalszym ciągu mogą być - w zależności od potrzeb dzielone lub łączone, pokazywany jest również stopień ukończenia poszczególnych zleceń. W każdej chwili możemy również zmienić termin wykonania zlecenia. Całość zasobów takich jak surowce, półprodukty, maszyny, usługi oraz narzędzia w przejrzysty sposób zostały ujęte na liście specyfikacyjnej a zużycie można w każdej chwili sprawdzić pod względem wartości planowanej i wartości rzeczywistej.

Planowanie zasobów

Service image
ERPframe jest kompleksowym systemem do planowania i zarządzania procesami w przedsiębiorstwie.
W optymalny sposób łączy w sobie procesy z zakresu gospodarki magazynowej i materiałowej oraz funkcje techniczne w zakresie produkcji, które wraz z innymi narzędziami niezbędnymi do prowadzenia firmy wspólnie tworzą jeden ekosystem z jedną, spójną bazą danych. Przez ponad 20 lat zbieraliśmy doświadczenia z różnych branż, w szczególności z firm handlowych w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz firm produkcyjnych. Na tej podstawie stworzyliśmy elastyczne w dopasowaniu rozwiązanie, które w sposób optymalny zaspokaja zapotrzebowanie na funkcjonalności w firmach sektora MŚP.
Product icon
Elatyczność i 100% zgodność wsteczna!
Przy pomocy środowiska programistycznego VARIOcontrol indywidualne dopasowania rozwiązania mogą zostać zaimplementowane w prosty sposób, oszczędzając przy tym czas i koszty. W przypadku zmiany wersji lub aktualizacji systemu wszystkie zmiany zostają w 100% zachowane.
Skontaktuj się z nami

Załącz swój brief

więcej