Wszystkie dane w jednym bezpiecznym miejscu

Spójny system, w którym możemy zbierać, analizować i przetwarzać dane z wszystkich działów firmy daje nam w jednej chwili całościowe spojrzenie na sytuacje firmy. Dzięki temu możemy sprawnie podejmować trafniejsze decyzje.

Raporty i analizy

Animated image
Program zapewnia dostęp do danych na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu masz firmę pod kontrolę niemalże w każdym miejscu na Ziemi. Dodatkowo funkcja alertów pozwala na automatyczne informowanie nas w momencie, gdy którykolwiek ze wskaźników przekroczy dopuszczalne normy. Poprzez tak rozbudowaną automatyzacje możemy w znacznym stopniu ograniczyć koszty oraz zoptymalizować kluczowe procesy w firmie.
Prosta i przejrzysta wizualizacja danych pomaga nam w szybkim odczytaniu i wręcz automatycznej analizie zawartych w niej danych. Dzięki funkcji tworzenia indywidualnych diagramów i sposobów ich prezentacji zachowujemy pełną transparentność danych, dzięki czemu w krótszym czasie możemy podejmować istotne decyzje.
Dodatkowo rozwiązanie wspiera eksport danych do większości popularnych formatów, dzięki temu w krótkim czasie możemy przygotować zestawienia dowolnych danych np. na spotkania biznesowe. Automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych zapewnia firmie znaczne oszczędności i możliwość całościowego spojrzenia na firmę.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Zbieranie danych
Benefit
Zbieranie danych z wielu obszarów firmy
Benefit
Bieżąca analiza wskaźników
Benefit
Automatyczne alerty
Benefit
Automatyzacja procesów
Analiza danych
Benefit
Trafne decyzje
Benefit
Szybki wgląd w aktualną sytuacje
Benefit
Transparentność danych
Benefit
Optymalizacja procesów
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej