Zarządzaj efektywnie dokumentami w Twojej firmie!

Nagromadzenie papierowych dokumentów w firmie utrudnia ich prawidłowe przetwarzanie, a co za tym idzie zwiększa ryzyko błędu, przeoczenia terminu lub ich zaginięcia.

Procesy i zarządzanie dokumentami

Animated image
Program wspierający elektroniczny obieg dokumentów zapewnia dostęp z każdego miejsca w systemie do wszystkich danych firmy. W przypadku procesów, w których biorą udział różne działy firmy wzrasta efektywność pracy. Dzięki funkcji nadawania uprawnień, dostęp do danych mają jedynie uprawnione osoby. Dodatkowo spełnione są tutaj wymogi prawne dotyczące przetwarzania i przechowywania dokumentów.
Cyfrowa archiwizacja dokumentów daje możliwość porządkowania i łatwego wyszukiwania potrzebnych informacji. Dzięki rozbudowanym funkcja filtrowania i wyszukiwania pełnotekstowego bez zbędnego wysiłku znajdziesz potrzebne dokumenty. Obiektowa baza danych zabezpieczy Twoje dokumenty przed przypadkowym usunięciem, a funkcja wglądu w historie edycji pozwoli na wgląd we wcześniejsze wersje dokumentów.
Przesyłanie plików mailem między pracownikami prowadzi często do powstania wielu kopii tego samego dokumentu. A tym samym nie pozwala na stwierdzenie, która wersja jest poprawna lub ostateczna. Dzięki funkcji linkowania plików do innych użytkowników lub folderów program GSD DMS umożliwia pracę wielu osobom na tym samym dokumencie, a wersja zapisana w systemie jest zawsze aktualna.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Zarządzanie dokumentami
Benefit
Szybki dostęp do potrzebnych dokumentów
Benefit
Zgodna z prawem i bezpieczna archiwizacja danych
Benefit
Przyspieszenie procesów związanych z obiegiem dokumentów
Benefit
Minimalizacja ryzyka zniszczenia lub utraty dokumentu
Zarządzanie procesami - workflow
Benefit
Dedykowany i zautomatyzowany workflow
Benefit
Przyśpieszenie procesów decyzyjnych dzięki eskalacji
Benefit
Przejrzyście zdefiniowana ścieżka procesu
Benefit
Automatyczne zbieranie informacji w procesach
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej