Mam nadzieje, że wpis jest dla Ciebie wartościowy.

Chcesz porozmawiać z ekspertem? Kliknij tutaj!

Post image

Każdy warsztat produktowy poprzedza zazwyczaj dłuższa rozmowa (discovery call), która wstępnie daje wyobrażenie o tym, co firma zlecająca aplikację chce osiągnąć oraz czy software house, z którym rozmawia, będzie chciał i mógł realizować projekt. Jeżeli obie strony stwierdzą, że współpraca jest możliwa, to następnym krokiem jest spotkanie produktowe. Zanim jednak klient i software house rozpoczną współpracę, konieczne jest omówienie jej szczegółów oraz ustalenie ram technicznych projektu. Chodzi tu przede wszystkim o określenie takich informacji jak wygląd i sposób działania aplikacji a także czas i budżet, w jakim ma być ona realizowana.

Warsztat produktowy (Discovery workshop)

Celem warsztatu jest wzajemne zrozumienie potrzeb oraz wspólne nakreślenie strategii, która przyczyni się do stworzenia aplikacji na miarę potrzeb klienta. Podczas spotkania warsztatowego tworzona jest mapa i rozpisywane są poszczególne procesy, które mają zachodzić w aplikacji. Dzięki temu wypracowana zostaje architektura optymalnego rozwiązania a także zyskujemy większą świadomość, skąd tak naprawdę pochodzą poszczególne dane i informacje oraz do czego będą nam potrzebne w aplikacji. Pomaga to przewidzieć, jak również zniwelować ryzyka mogące wystąpić na etapie realizacji projektu.

W trakcie spotkania warsztatowego zbierane są wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do:

● zweryfikowania pomysłu na aplikację
● oceny jego wykonalności
● określenia celu projektu oraz celu biznesowego klienta,
● określenia grupy docelowych odbiorców,
● zdefiniowania technologii budowanego rozwiązania
● określenia mierników sukcesu
● opisania kluczowych funkcjonalności,
● ustalenia ram czasowych projektu i niezbędnego budżetu do zbudowania MVP

text

Agenda warsztatu

1. Przygotowanie do warsztatu

W tej fazie pozyskuje się wszelkie informacje od klienta, które posłużą do przygotowania spotkania warsztatowego i tworzony jest wstępny brief wymagań dotyczący planowanej aplikacji. Pozwoli to na wstępne zapoznanie się z założeniami do projektu.

2. Spotkanie w ramach warsztatu

Podczas tego spotkania klient bądź zespół go reprezentujący spotyka się w ramach warsztatu z zespołem produkcyjnym (developerami), aby określić cele projektu oraz omówić założenia biznesowe związane z produktem jakim ma być aplikacja. Czas trwania warsztatu zależy od poziomu skomplikowania projektu i dostosowany jest zazwyczaj do potrzeb konkretnej firmy. Najczęściej warsztat 3 dni i może być przeprowadzony zarówno online jak i offline.
Głównym celem warsztatu powinno być narysowanie wizji produktu: (product vision world). Rozrysowujemy jak widzimy naszego przyszłego użytkownika, jakie ma on problemy, jakie problemy rozwiązuje nasze rozwiązanie oraz jaki może być zakres funkcjonalny naszego rozwiązania. Jest to kompleksowe przejście przez cały produkt po to, ażeby każdy uczestnik tego warsztatu mógł kompleksowo spojrzeć na rozwiązanie, które chcemy realizować i na takim wysokopoziomowym etapie wnieść swoje uwagi i komentarze.

Niezmiernie ważne podczas warsztatów jest uwzględnienie oczekiwań oraz potrzeb użytkowników końcowych, dlatego poznanie oraz zdefiniowanie grupy docelowej, dla której wytwarzany jest produkt, powinno stanowić ważną ich część. W tym zakresie w ramach warsztatów podejmuje się takie działania jak:

  • Narysowanie person i odbiorców naszego produktu. Szczegółowo rozpisujemy naszego przyszłego użytkownika, próbujemy zrozumieć, kto będzie korzystał z naszej aplikacji.
  • Tworzenie unikalnej propozycji wartości (value proposition canvas). Zestawienie cech naszego odbiorcy i problemy (pain pointy), jakie stoją przed nim a z drugiej strony odpowiedzi na te wyzwania, które nasze rozwiązanie będzie adresować - innymi słowy jakie potrzeby użytkownika rozwiąże nasza aplikacja.
  • Mapowanie podróży użytkownika (user journey). Rozpisujemy mapy dla wszystkich person, którą sobie nakreśliliśmy, żeby mieć pełną ścieżkę klienta, aby zrozumieć jak on rzeczywiście będzie mógł wchodzić w interakcje z naszym rozwiązaniem.
  • Nakreślenie historyjek użytkownika (user stories). Opisujemy wymagania z perspektywy przyszłych użytkowników końcowych aplikacji.

Ważnym elementem warsztatu jest również wyznaczenie priorytetów. Musimy zdecydować, które z funkcjonalności, które możemy dostarczyć (bo możemy dostarczyć ich wiele) będą krytyczne na tym wstępnym etapie i które powinniśmy wyprodukować jak najszybciej, żeby zebrać solidny feedback od przyszłych użytkowników. Wynika to z faktu iż na tym etapie projektu budżet jest najczęściej mocno ograniczony. Trzeba więc zdecydować, co jest najważniejsze w pierwszej kolejności. Jeżeli uda się stworzyć odpowiedni zarys priorytetów, to będzie to podstawą do stworzenia MVP (Minimum Viable Product).

3. Analiza warsztatu

Po przeprowadzonych warsztatach tworzone jest ich podsumowanie w formie szczegółowego raportu zawierającego wszelkie niezbędne detale projektu. Specyfikacja produktu może zawierać: mapę produktu (product roadmap), wizję produktu, stos technologiczny, definicję MVP, strategie rozwoju produktu, szkice oraz makiety, kluczowe funkcjonalności, budżet projektu oraz jego harmonogram.

author image

Mam nadzieje, że wpis jest dla Ciebie wartościowy. Chcesz porozmawiać z ekspertem? Umów się na bezpłatną konsultację bez zobowiązań.

Porozmawiaj z ekspertem

We have been creating dedicated business applications for 30 years.

Talk to an expert.

Find out what your company can gain thanks to process automation - using modern sewn tailor-made software designed to meet the individual needs of your company.
During the 15-minute free consultation:
  • We are happy to hear about your challenges and ideas in which the automation and digitization of your company can help.
  • We will propose possible solutions and discuss what benefits they can bring to your company.
  • You will learn how to efficiently and without problems implement IT systems in your company and how to avoid the most common implementation errors by cooperating with a selected software vendor.
GSD logo
Answer us about your challenges.
Our expert will contact you as soon as possible. The response time is typically 15 minutes.
Photo not found.
We are happy to discuss your individual requirements and needs - free of charge and without obligation
Call us at:
+48 534 364 515