Mam nadzieje, że wpis jest dla Ciebie wartościowy.

Chcesz porozmawiać z ekspertem? Kliknij tutaj!

Post image

Firmy, które decydują się na zakup oprogramowania, muszą liczyć się ze sporymi kosztami takiej inwestycji. Taki wydatek potrafi w znacznym stopniu nadszarpnąć budżet firmy. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców zastanawia się nad kredytem lub dotacją ze środków unijnych, aby rozwiązać problem finansowania inwestycji w oprogramowanie. Warto jednak pamiętać, że istnieje jeszcze jedna metoda finansowania a mianowicie leasing oprogramowania będący alternatywną dla dwóch wcześniejszych rozwiązań. Jakie są więc możliwości sfinansowania inwestycji w IT (np. w system ERP)? Sprawdźmy.

Kredyt na rozwiązania IT

Kredyt bankowy jest elastycznym rozwiązaniem, dzięki któremu przedsiębiorca może sfinansować nawet te najbardziej skomplikowane inwestycje w IT. Mamy tu możliwość skorzystania z pomocy doświadczonego doradcy i możemy liczyć na niezależną opinię banku o zaplanowanym przedsięwzięciu. Jak zawsze w takim wypadku banki stosują swoje procedury. Zanim określą maksymalną kwotę pożyczki, dokładnie sprawdzają zdolność kredytową firmy. Jeżeli uda nam się uzyskać kredyt, to część odsetkowa raty może stanowić koszt uzyskania przychodu dla kredytobiorcy.

Wady kredytu bankowego

Uzyskanie kredytu jest jednak procesem długotrwałym i skomplikowanym. Nowopowstałe firmy mogą mieć problem z jego otrzymaniem, gdyż zazwyczaj nie maja odpowiedniej zdolności kredytowej. Należy również pamiętać, że kredyt bankowy będzie miał wyższe oprocentowanie w stosunku do innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku i będzie stałym obciążeniem dla kredytobiorcy.

A może kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny to specjalny rodzaj kredytu, udzielany przez kilkanaście polskich banków komercyjnych za pośrednictwem BGK. Jest to kredyt na sfinansowanie nowych technologii w firmie. Pod pojęciem innowacyjnej technologii IT należy rozumieć wdrożenie systemu ERP a w związku z tym zakup serwerów, komputerów itp. Jest on dostępny praktycznie dla każdej firmy z sektora MŚP, która planuje swój rozwój  poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT. Środku uzyskane w ramach kredytu technologicznego możemy przeznaczyć na zakup wszelkiego rodzaju środków trwałych  takich jak sprzęt IT, wartości niematerialnych i prawnych np. licencji i technologii informatycznych oraz sfinansowanie analizy przedwdrożeniowej, audytu itp. Dodatkowo firmy sektora MŚP w ramach tego kredytu mają możliwość otrzymania dotacji z BGK na spłatę kredytu zaciągniętego w celu wdrożenia innowacji w firmie. Minusem jest jednak dość zawiły proces wnioskowania o kredyt wymagający wielu zabiegów w bakach komercyjnych i samym BGK.

text

Dotacja ze środków unijnych

Dotacje unijne przeznaczone są dla mikro małej i średniej wielkości przedsiębiorstwa i mają za zadanie wspierać realizację licznych projektów inwestycyjnych  w celu poprawy ich konkurencyjności na rynku. Środki z dotacji może uzyskać każda firma zatrudniająca nie więcej niż 250 osób, która prowadzi współpracę z firmami w modelu B2B. Wysokość wsparcia nie odnosi się do kosztów całego projektu a oznacza jedynie wielkość dotacji, jaką można uzyskać na dany projekt. Sfinansować w ten sposób możemy inwestycje od 20 tys. do nawet 2 mln zł.

Fundusze z dotacji unijnych mogą sfinansować:

  • usługi informatyczne, wdrożeniowe i techniczne- do 50%
  • środki trwałe (serwery, komputery)- do 70%
  • usługi doradcze, analizy przedwdrożeniowe- do 50%
  • szkolenia pracowników- do 45%
  • wartości prawne i niematerialne (np. licencje na systemy ERP itp.)- do 70%

Wsparcie przyznawane jest w formie grantu, czyli refinansowania poniesionych kosztów, którego wielkość jest uzależniona od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja. Aktualne informacje dotyczące programów unijnych i związanych z nimi dotacjami znajdziemy w internecie np. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Leasing – dlaczego warto skorzystać z tej formy finansowania?

Najważniejszym powodem, dla którego warto rozważyć leasing jest jego ekonomiczna i wygodna forma. Inwestycja w oprogramowanie jest dość kosztowna i nie pozostaje bez wpływu na stabilność finansowa firmy. Leasing pozwala natomiast sfinansować ten wydatek bez większego uszczerbku dla budżetu firmy i dodatkowo zyskać na całej operacji.  Sfinansowane w ten sposób oprogramowanie praktycznie od razu zaczyna przynosić wymierne korzyści i zarabiać na siebie a ponadto możemy skorzystać ze wszystkich zalet związanych z leasingiem. Warto w tym miejscu przypomnieć, że raty leasingu można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania w podatku dochodowym. Leasing jest też wygodny do spłaty dla twojej firmy a raty często stałe przez cały okres umowy.

text

Na czym polega leasing oprogramowania?

Leasing oprogramowania działa podobnie jak leasing samochodu. Można za jego pomocą sfinansować realizację aktualnych potrzeb firmy w zakresie zakupu oprogramowania i związanych z tym usług wdrożeniowych. Jedyna różnica jest taka, że oprogramowanie nie ma fizycznej postaci. Wymagane jest uzyskanie zgody producenta na udzielenie leasingu a klientowi końcowemu udziela się sublicencji na używanie oprogramowania. Leasing może obejmować praktycznie każdy rodzaj oprogramowania ogólnego czy też specjalistycznego niezależnie z jakiej branży jest firma. Warunkiem jest jednak, aby oprogramowanie miało formę licencji wieczystych a nie licencji czasowych (wykupionych na abonament).

Tworzymy aplikacje i oprogramowanie szyte na miarę nagradzane na światowych rynkach

  • Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem, aby bez żadnych zobowiązań skonsultować realizacje swojego pomysłu na aplikacje bądź oprogramowanie lub gdy potrzebujesz dowiedzieć się ile środków potrzebujesz na realizacje swojego pomysłu.

Jakie są warunki skorzystania z leasingu?

Aby skorzystać z leasingu firma musi istnieć już jakiś czas na rynku (minimum to 6 miesięcy). Osoby upoważnione do reprezentacji firmy muszą również wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek leasingowy. Wymagane jest również uzyskanie zgodny od producenta oprogramowania na udzielenie leasingu ale najczęściej jest to zwykła formalność.

Firmy korzystające z leasingu mają do wyboru różny czas trwania umowy leasingowej. Najczęściej tego typu umowy trwają od 18 do 60 miesięcy a kwoty które w ten sposób można sfinansować wynoszą od kilku tysięcy nawet do miliona złotych.

Po upływie trwania umowy leasingowej licencje należy wykupić na własność, kwota wykupu wynosi jednak zazwyczaj ułamek wartości oprogramowania. Natomiast jeżeli wraz z oprogramowaniem leasingowaliśmy również sprzęt IT,  to po wygaśnięciu umowy nie musimy go wykupić na własność ale np. wymienić na nowy w ramach kolejnej umowy. Klient użytkuje więc komputery ale nie musi ich posiadać na własność.

text

Zalety leasingu oprogramowania

Postęp w technologii jest w dzisiejszych czasach ogromny. Dlatego też inwestycja w nowe oprogramowanie czy sprzęt IT to konieczność. Leasing daje możliwość korzystania nowoczesnego oprogramowania i technologii bez konieczności angażowania własnych środków. Dzięki temu firmy mogą uzyskać przewagę nad konkurencja.

W ramach umowy leasingowej możliwe jest sfinansowanie praktycznie 100% inwestycji i dodatkowo pozwala na uzyskanie ulgi podatkowej. Ma to duże znaczenie dla stabilności finansowej firmy. Jest dzięki temu korzystną, bezpieczną i pewną formą finansowania rozwiązań biznesowych, która firmom się po prostu opłaca.

Słabe strony w dziedzinie leasingu IT

Finansowanie wydatków związanych z oprogramowaniem w formie leasingu wiąże się również z pewnymi ograniczeniami, które warto uwzględnić podczas podejmowania decyzji. Chodzi tu przede wszystkim o prawa własności, które leasingobiorca uzyskuje dopiero po spłacie wszystkich rat i wykupie. W związku z tym w czasie trwania umowy nie ma możliwości sprzedaży przedmiotu leasingu czy też oddania go w użytkowanie osobie trzeciej bez zgody firmy leasingowej. Nie ma też możliwości, aby domagać się  usunięcia na koszt leasingodawcy wad rzeczy leasingowanej. Najczęściej też nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy leasingowej.

Tworzymy aplikacje i oprogramowanie szyte na miarę nagradzane na światowych rynkach

  • Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem, aby bez żadnych zobowiązań skonsultować realizacje swojego pomysłu na aplikacje bądź oprogramowanie lub gdy potrzebujesz dowiedzieć się ile środków potrzebujesz na realizacje swojego pomysłu.

Jak więc sfinansować inwestycję w oprogramowanie?

Decyzja o wyborze konkretnego źródła finansowania zależeć będzie od wielu czynników. Finansowanie inwestycji w IT może bowiem obejmować zarówno sprzęt komputerowy, zakup licencji jak i wdrożenie systemu. Tutaj często z pomocą może przyjść nam dostawca oprogramowania, które zamierzamy wdrożyć. Warto pamiętać, aby w przypadku dotacji czy kredytu technologicznego sprawdzić dokładnie terminy naborów. Spóźniając się możemy stracić szansę na uzyskanie dofinansowania.  

Zanim więc ustalimy wszystkie koszty naszego przedsięwzięcia, porównajmy oferty od kliku dostawców.  Nie warto bowiem składać wniosku na inwestycję o tak dużej wartości, że nie będziemy w stanie jej sfinansować z własnych środków. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku kredytu technologicznego i dotacji unijnych nie uzyskamy funduszy na całość projektu. Jeżeli w dalszym ciągu mamy wątpliwości co do wyboru odpowiedniego narzędzia  do finansowania naszej inwestycji, to warto skorzystać z konsultacji doświadczonych instytucji, które  pomogą nam w podjęciu decyzji. 

text

Jeżeli masz pytania dotyczące systemów do zarządzania przedsiębiorstwem i chciałbyś o tym z nami porozmawiać, to zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem.
Natomiast jeżeli chciałbyś poznać orientacyjne koszty wdrożenia systemu w Twojej firmie, to zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora . Otrzymasz mailem informację o orientacyjnej cenie interesującego Cię zakresu wdrożenia.

author image

Mam nadzieje, że wpis jest dla Ciebie wartościowy. Chcesz porozmawiać z ekspertem? Umów się na bezpłatną konsultację bez zobowiązań.

Porozmawiaj z ekspertem

We have been creating dedicated business applications for 30 years.

Talk to an expert.

Find out what your company can gain thanks to process automation - using modern sewn tailor-made software designed to meet the individual needs of your company.
During the 15-minute free consultation:
  • We are happy to hear about your challenges and ideas in which the automation and digitization of your company can help.
  • We will propose possible solutions and discuss what benefits they can bring to your company.
  • You will learn how to efficiently and without problems implement IT systems in your company and how to avoid the most common implementation errors by cooperating with a selected software vendor.
GSD logo
Answer us about your challenges.
Our expert will contact you as soon as possible. The response time is typically 15 minutes.
Photo not found.
We are happy to discuss your individual requirements and needs - free of charge and without obligation
Call us at:
+48 534 364 515