Optymalnie wykorzystaj wszystkie dostępne zasoby

Jednym z największych wyzwań w firmie produkcyjnej jest planowanie produkcji w ten sposób, aby uniknąć przestojów i opóźnień. Wpływ na to mają przede wszystkim dostępność wystarczającej liczby surowców oraz odpowiednie zasoby produkcyjne.

Zarządzanie produkcją

Animated image
ERPframe zapewnia zaawansowany system planowania i kontroli produkcji. Planowanie produkcji może odbywać się na podstawie zamówień lub potrzeb klientów. System proponuje optymalnie obliczoną wielkość partii, na podstawie określonych parametrów. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy zawsze stałą kontrolę nad rentownością i opłacalnością produkcji.
Program pozwala na zarządzanie różnymi typami zleceń produkcyjnych od zamówień terminowych, aż po rezerwacje produkcyjne. W zależności od terminu wykonania system oblicza możliwy najpóźniejszy dzień rozpoczęcia produkcji. Zaawansowane funkcje planowania wraz z możliwością łączenia i dzielenia zleceń pozwalają na zachowanie ciągłości produkcji oraz terminowe ich wykonanie.
Listy specyfikacyjne produktów pozwalają na tworzenie rozbudowanej struktury i mogą zawierać również zestawienia całych podzespołów potrzebnych do wytworzenia danego produktu. Dodatkowo system pozwala na wprowadzanie na bieżąco zmian w listach specyfikacyjnych. Każda wprowadzona i zatwierdzona zmiana powoduje wykonanie ponownej kalkulacji produktu. Dzięki temu mamy zawsze aktualną kalkulacje dotyczące produkcji.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Planowanie produkcji
Benefit
Terminowanie zleceń do przodu i do tyłu
Benefit
Generowanie propozycji zamówienia surowców do produkcji
Benefit
Uwzględnienie zapasów magazynowych i optymalizacja ich zużycia
Benefit
Określenie optymalnej partii produkcyjnej
Zarządzanie produkcją
Benefit
Łączenie lub dzielenie zleceń produkcyjnych
Benefit
Produkcja na magazyn
Benefit
Przeprowadzenie kalkulacji wstępnej i wynikowej
Benefit
Produkcja podzespołów będących częścią innych produktów (lean manufacturing)
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej