Pełna i przejrzysta informacja o najważniejszych kompetencjach

Odnajdywanie odpowiednich kompetencji wśród pracowników często jest skomplikowane. Dlatego aby trafnie i szybko delegować zadania do odpowiednich osób potrzebny jest zoptymalizowany system zarządzania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Animated image
Program wspiera cały proces zarządzania rekrutacją, od utworzenia profilu kandydata, aż po przekształcenie go w pełnoprawnego pracownika. System pozwala na szybkie przekazywanie informacji, dzięki czemu komunikacja z kandydatami oraz innymi osobami uczestniczącymi w rekrutacji odbywa się wręcz automatycznie.
System zapewnia również centralne zarządzanie danymi oraz dokumentacją pracowniczą, dzięki czemu stanowi niezastąpione wsparcie przy prowadzeniu e-akt pracowniczych. Wszystkie dane przechowywane są w bezpieczny sposób, a dostęp do bazy mają wyłącznie uposażeni pracownicy.
Rozwiązanie od GSD pozwala pracownikowi na samodzielną obsługę niektórych procesów kadrowych. Każdy pracownik może w prosty i szybki sposób wystawić i złożyć wniosek urlopowy oraz sprawdzić jego status. Dodatkowo możliwa jest wręcz automatyczna zmiana danych bez konieczności wypełniania długich formularzy i przepisywania wszystkich danych.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Zarządzanie procesem rekrutacji
Benefit
Historia komunikacji
Benefit
Szybki dostęp do niezbędnych dokumentów
Benefit
Sprawna komunikacja
Benefit
Szybsza rekrutacja
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Benefit
Dostęp do E-teczek pracowniczych
Benefit
Kontrola nad wszystkimi ważnymi terminami
Benefit
Trafne przydzielanie zadań
Benefit
Bezpieczne przechowywanie danych
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej