Pełna i przejrzysta informacja o najważniejszych kompetencjach

Odnajdywanie odpowiednich kompetencji wśród pracowników często jest skomplikowane. Dlatego aby trafnie i szybko delegować zadania do odpowiednich osób potrzebny jest zoptymalizowany system zarządzania umiejętnościami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Animated image
Program wspiera cały proces zarządzania rekrutacją, od utworzenia profilu kandydata, aż po przekształcenie go w pełnoprawnego pracownika. System pozwala na szybkie przekazywanie informacji, dzięki czemu komunikacja z kandydatami oraz innymi osobami uczestniczącymi w rekrutacji odbywa się wręcz automatycznie.
System zapewnia również centralne zarządzanie danymi oraz dokumentacją pracowniczą, dzięki czemu stanowi niezastąpione wsparcie przy prowadzeniu e-akt pracowniczych. Wszystkie dane przechowywane są w bezpieczny sposób, a dostęp do bazy mają wyłącznie uposażeni pracownicy.
Rozwiązanie od GSD pozwala pracownikowi na samodzielną obsługę niektórych procesów kadrowych. Każdy pracownik może w prosty i szybki sposób wystawić i złożyć wniosek urlopowy oraz sprawdzić jego status. Dodatkowo możliwa jest wręcz automatyczna zmiana danych bez konieczności wypełniania długich formularzy i przepisywania wszystkich danych.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Zarządzanie procesem rekrutacji
Benefit
Historia komunikacji
Benefit
Szybki dostęp do niezbędnych dokumentów
Benefit
Sprawna komunikacja
Benefit
Szybsza rekrutacja
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Benefit
Dostęp do E-teczek pracowniczych
Benefit
Kontrola nad wszystkimi ważnymi terminami
Benefit
Trafne przydzielanie zadań
Benefit
Bezpieczne przechowywanie danych
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej