Jednolity system do zarządzania usługami finansowo-ubezpieczeniowymi

Jednolity system, który potrafi odwzorować usługi firmy we wszystkich jej aspektach, stanowi podstawę funkcjonowania w tej branży. Elektroniczne procesy obejmują i automatyzują działania począwszy od zapytania klientów, poprzez zawarcie umowy drogą elektroniczną aż do jej wygaśnięcia.

Finanse i ubezpieczenia

Animated image
Firmy z branży finansowo-ubezpieczeniowej odznaczają się wysoką potrzebą sprzedaży przy jednoczesnej konieczności zachowania jakości obsługi. Agenci pracują na zasadzie prowizyjnej, potrzebują narzędzi, które ułatwią im sprzedaż i pomogą zarządzać danymi. Ważna jest tu również możliwość prześledzenia pełnej historii kontaktu, dająca możliwość personalizacji i dbania o jakość kontaktu posprzedażowego.
Tworzenie dużej liczby dokumentów np. ofert, umów lub polis nieodzownie łączy się z koniecznością przetwarzania dużej ilości danych. Niezastąpionym rozwiązaniem jest możliwość automatycznego generowania dokumentów wg określonych wzorców a także możliwość zarządzania nimi. Dobrze zaprogramowany proces wystawiania dokumentów ogranicza udział czynnika ludzkiego przez co eliminuje w znacznym stopniu ryzyko powstawania błędów. Ponadto skraca się czas obsługi klienta a co za tym idzie, rośnie jakość usługi.
Niebezpieczeństwo wycieku danych osobowych, to jeden z głównych problemów branży finansowo-ubezpieczeniowej. Konieczne jest więc rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne i zgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych klientów a także archiwizację uniemożliwiającą nieautoryzowany dostęp. Dzięki wysokim standardom obsługi firma może zbudować zaufanie i lojalność klientów, co bezpośrednio przełoży się na ilość kontaktów i zrealizowanych umów.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Zarządzanie dokumentami
Benefit
Szybki dostęp do potrzebnych dokumentów
Benefit
Zgodna z prawem i bezpieczna archiwizacja danych
Benefit
Przyspieszenie procesów związanych z obiegiem dokumentów
Benefit
Minimalizacja ryzyka zniszczenia lub utraty dokumentu
Komunikacja z klientem
Benefit
Dostęp do poczty e-mail
Benefit
Integracja z VoIP
Benefit
Historia komunikacji w profilu klienta
Benefit
Automatyczne przypisywanie dokumentów do klienta
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej