Sprawne zarządzanie umowami

Świadczenie usług abonamentowych wiąże się z koniecznością stałego przetwarzania i nadzorowania naszych umów. Kontrola terminów obowiązywania umów, okresów wypowiedzeń czy statusów płatności jest ciężkim i pracochłonnym zajęciem.

Serwisy i media

Animated image
Program do obsługi usług abonamentowych pozwala na bezpieczne i szybkie przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Dla każdego dokumentu możemy zdefiniować wiele dat, sposób rozliczania, określić warunki wypowiedzeń, etc. Dzięki funkcji alertów nie umknie nam żaden ważny termin.
Rozwiązanie IT dla dostawców usług wspiera również rozliczanie płatności, program pozwala na wystawianie dokumentów księgowych bez konieczności przenoszenia danych. Dodatkowo wszystkie dokumenty są automatycznie przypisywane do profilu naszych klientów.
Każda umowa i dokumenty finansowe muszą być przechowywane w firmie przez określony czas, generuje to często powstawanie dodatkowych kosztów archiwizacji. DOCUframe zapewnia bezpieczną i zgodna z prawem archiwizacje dokumentów.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Proces reklamacji
Benefit
Wiele sposobów zgłaszania reklamacji
Benefit
Możliwość definiowania działań
Benefit
Rozliczanie pracy do klienta
Benefit
Kontrola terminów gwarancyjnych
Zarządzanie umowami
Benefit
Bezpieczne przechowywanie danych
Benefit
Kontrola dat umownych
Benefit
Kontrola okresów wypowiedzeń
Benefit
Śledzenie zdarzeń umownych
Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Skontaktuj się z nami!

więcej