Wszystkie projekty pod kontrolą

Zarządzanie wieloma projektami jest dużym wyzwaniem. To na osobie zarządzającej spoczywa obowiązek planowania, delegowania i rozliczania zadań, a co za tym idzie optymalizacja czasu i zwiększanie wydajności zespołów.

Usługi B2B

Animated image
Program DOCUframe pozwala na tworzenie własnej struktury pracy dla każdego projektu, dzięki czemu z łatwością można wypracować najlepszą strategię pozwalającą na osiągnięcie wyznaczonych wcześniej celów. Dodatkowo dostępna jest funkcja działania na wzorcach, zarówno dokumentów, jak i zadań oraz całych projektów. Pozwala to z znacznym stopniu przyśpieszyć i uporządkować naszą pracę.
Dla agencji zajmujących się np. generowaniem leadów lub świadczących abonamentowe usługi ważne jest proste i szybkie rozliczanie swojej pracy dla klienta, wystawianie co miesięcznych FV, komunikacja z nim oraz zarządzanie różnymi rodzajami dokumentów. DOCUframe pozwala w prosty sposób rozliczać czas pracy pracowników i wykorzystane zasoby przy wybranym projekcie, dzięki czemu szybko i w przejrzysty sposób rozliczysz swoją pracę klientowi.
Rozwiązanie od GSD jest również wsparciem w płynnej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki możliwości przesyłania wiadomości w programie oraz linkowania dokumentów w notatkami, pracownicy w komunikacji wewnętrznej nie wykorzystują maila, a co za tym idzie nie tworzą wielu kopii jednego dokumentu. Takie rozwiązanie zapewnia nam dostęp do zawsze aktualnych danych, dzięki czemu redukujemy ilość błędów do minimum. Program posiada klienta poczty, pozwalającego wysyłać i odbierać maile od klientów bezpośrednio w programie. Dodatkowo mamy dostęp do pełnej komunikacji w zakładce klienta lub projektu, dzięki czemu żaden mail nie zginie w naszych skrzynkach.

Pomagamy firmom zoptymalizować kluczowe procesy:

Zarządzanie dokumentami
Benefit
Szybki dostęp do potrzebnych dokumentów
Benefit
Zgodna z prawem i bezpieczna archiwizacja danych
Benefit
Przyspieszenie procesów związanych z obiegiem dokumentów
Benefit
Minimalizacja ryzyka zniszczenia lub utraty dokumentu
Zarządzanie projektami
Benefit
Tworzenie wzorców projektu
Benefit
Delegowanie zadań według umiejętności pracowników
Benefit
Raportowanie postępów
Benefit
Rozliczanie projektu do klienta