Mam nadzieje, że wpis jest dla Ciebie wartościowy.

Chcesz porozmawiać z ekspertem? Kliknij tutaj!

Post image

Implementacja oprogramowania ERP obejmuje tak duży obszar w firmie, że projekty są podzielone na kilka mniejszych etapów. Pozwala to na lepsze zarządzanie nimi zarówno pod kątem technicznym jaki i finansowym.

System ERP: Etapy realizacji projektu

Każde wdrożenie systemu ERP składa się z kilku głównych etapów projektu. Do najważniejszych z nich należą:

 • zainicjowanie projektu
 • analiza wymagań i wybór systemu ERP
 • analiza przedwdrożeniowa
 • konfiguracja systemu i przygotowanie bazy szkoleniowej
 • szkolenia pracowników
 • start produkcyjny systemu ERP
 • prace nadzorowane
 • rozliczenie projektu

text

System ERP: Zainicjowanie projektu

Wdrożenie systemu ERP rozpoczyna się już od momentu inicjacji projektu. Wyznaczane są wtedy ogólne cele i zakres przedsięwzięcia, szacowany jest także budżet, potrzebny na wdrożenie nowego systemu. Na tym etapie należy również wyznaczyć dwie główne role w projekcie implementacji ERP a mianowicie sponsora oraz kierownika projektu ze strony zamawiającego.

Wdrożenie Systemu ERP: Analiza wymagań i wybór systemu

Wybór systemu ERP jest zazwyczaj poprzedzany analizą wymagań. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie odpowiedniego zapytania ofertowego na zakup potrzebnych licencji i wdrożenie systemu ERP w firmie. W wyniku przeprowadzonej analizy i na podstawie otrzymanych ofert podpisana zostaje umowa na zakup systemu oraz usług wdrożeniowych.

Zanim przystąpimy do dalszych prac należy jeszcze zorganizować spotkanie, w trakcie którego wszystkie zainteresowane osoby w firmie będą mogły zapoznać się z założeniami i celami wdrożenia oraz harmonogramem prac wdrożeniowych.

Czas potrzebny na znalezienie system ERP, który najlepiej będzie pasował do naszej firmy może wynosić od 3 do 6 miesięcy a w przypadku bardziej wymagających firm nawet ponad rok. Warto jednak poświęcić ten czas na dokładne przeanalizowanie potrzeb oraz możliwości potencjalnych rozwiązań aby w ten sposób zwiększyć swoją szansę na udane wdrożenie.

text

Wdrożenie Systemu ERP: Analiza przedwdrożeniowa i konfiguracja systemu ERP

Analiza przedwdrożeniowa składa się zasadniczo z dwóch etapów. W pierwszym z nich przeprowadzane są wywiady z pracownikami w celu uzyskania kompletnego obrazu działania przedsiębiorstwa oraz kierunków jego rozwoju. Na tej podstawie tworzony jest dokument zawierający specyfikację potrzeb klienta oraz sposób ich odwzorowania w systemie. Dokument ten jest podstawą do stworzenia umowy wdrożeniowej, określenia potrzebnych funkcjonalności nowego systemu oraz przygotowania szczegółowego harmonogramu wdrożenia.

Dobrą praktyką jest też mapowanie procesów. Firmy czasami nie są do końca świadome, jak wyglądają ich procesy biznesowe a więc stworzenie odpowiedniej mapy procesów pozwoli na optymalizację lub korektę a tym samym odpowiednie odwzorowanie ich w systemie.

Kolejny etap to działania firmy wdrażającej system. Obejmuje on konfigurację i parametryzację nowego systemu a także analizę danych źródłowych i przygotowanie szablonu do importu danych ze starego systemu. Migracja danych w trybie testowym pozwala wypełnić bazę rzeczywistymi danymi, które następnie posłużą do celów szkoleniowych.

Nauka i start nowego systemu ERP

Szkolenie pracowników rozpoczyna się zazwyczaj od omówienia ogólnych zasad pracy z nowym systemem ERP. Pracownicy zapoznają się ogólnym interfejsem oprogramowania i częściami wspólnymi dla wszystkich użytkowników w szczególności z kartoteką kontrahentów, towarów, rodzajem przetwarzanych dokumentów itp. Następnie przeprowadzane są szkolenia funkcjonalne w formie szkoleń stanowiskowych i obejmują już zagadnienia z danego obszaru działania przedsiębiorstwa (księgowość, magazyn, produkcja). Pracownicy wykonują tu szereg ćwiczeń, w czasie których poznają sposób działania nowego ERP w danym obszarze np. wprowadzanie nowych towarów do kartoteki, wprowadzanie zamówień, wystawianie dokumentów magazynowych i sprzedażowych, kalkulacja cen, tworzenie technologii produkcji, tworzenie zleceń produkcyjnych itp.

text

W pierwszych dniach lub tygodniach od momentu uruchomienia systemu pracownicy firmy pracują pod nadzorem konsultantów wdrożeniowych. W tym czasie szkolą się i omawiają mniej typowe kwestie, które wcześniej nie były poruszane np. podczas wcześniejszego szkolenia. Na tym etapie w programie ERP przeprowadzane są końcowe konfiguracje, usuwane są również wszystkie niedociągnięcia wykryte w trakcie pracy w systemie.

Przejście na nowy system ERP

W końcu nadchodzi moment, kiedy pracownicy firmy muszą zacząć samodzielnie pracować w nowym programie ERP a kluczowe w tym wypadku będzie przede wszystkim zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa. Przejście do nowego systemu może odbywać się na dwa sposoby:

 • W ustalonym dniu firma rozpoczyna pracę w nowym ERP natomiast stary system zostaje definitywnie wyłączony. Dzięki temu firma unika dodatkowych kosztów ale w praktyce zamyka sobie możliwość powrotu do starego systemu w przypadku problemów z nowym ERP. Ryzyko takie istnieje szczególnie wtedy, gdy system został niepoprawnie skonfigurowany a pracownicy źle przeszkoleni.Wdrożenie systemu erp po stronie klienta według planu projektu

 • Oba systemy funkcjonują przez pewien czas równolegle. Wymagane jest jednak większe zaangażowanie pracowników, którzy muszą każdą operację wykonać dwa razy. Jest to dość pracochłonny i kosztowny proces, daje jednak możliwość sprawdzenia, które elementy nowego ERP wymagają dalszej konfiguracji i poprawek. Porównanie obu systemów pozwala także na weryfikację, czy dane wprowadzane i przeliczane są poprawnie. W przypadku problemów całkowite przejście na nowy system można przesunąć w czasie aby dokonać potrzebnych korekt.

Skorzystaj z kalkulatora ERP i natychmiast poznaj koszty wdrożenia systemu ERP

 • - Kalkulator wypełnisz w mniej niż minutę
 • - Wyniki otrzymasz natychmiast na Twój adres email
 • - Zaoszczędzisz czas na poszukiwanie trudno dostępnej odpowiedzi

Porozmawiaj z ekspertem

We have been creating dedicated business applications for 30 years.

Talk to an expert.

Find out what your company can gain thanks to process automation - using modern sewn tailor-made software designed to meet the individual needs of your company.
During the 15-minute free consultation:
 • We are happy to hear about your challenges and ideas in which the automation and digitization of your company can help.
 • We will propose possible solutions and discuss what benefits they can bring to your company.
 • You will learn how to efficiently and without problems implement IT systems in your company and how to avoid the most common implementation errors by cooperating with a selected software vendor.
GSD logo
Answer us about your challenges.
Our expert will contact you as soon as possible. The response time is typically 15 minutes.
Photo not found.
We are happy to discuss your individual requirements and needs - free of charge and without obligation
Call us at:
+48 534 364 515